پذیرش و ثبت نام

Image

 ارسال مدارک ثبت نام به واتساپ  989191450697

مدارک مورد نیاز ثبت نام:

  • کپی پاسپورت
  • یک قطعه عکس
  • تکمیل فرم ثبت نام ( دانلود فرم )